Una web sobre les noies invisibles de la fractura digital de gA?nere
Cerca

Vinga, ajuda-la i no t’ho tornarà a demanar més.

Una tercera alternativa al que passa a l’escena original de “Els meus BFF a favor o en contra?”. Aquí l’Anna s’hi posa i li dóna suport per a què el Blai li expliqui a la Lea com arreglar el problema que té per a què ella ho pugui aprendre.

– Si vols veure dues maneres diferents de canviar, resoldre o millorar la situació que viu la Lea a l’escena original ves a:

– També podràs trobar totes les escenes seguides a Vídeos